Kasvua Hämeessä

Tervetuloa Kasvua Hämeessä -sivustolle

Uusi Kasvua Hämeessä - teemaohjelma (Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä) alkoi 2016 vuoden alusta.

Teemaohjelman uudet nettisivut ovat vielä rakenteilla ja avutuvat tänne samaan osoitteeseen helmikuun lopussa. Hämäläisen ruokaketjun tapahtumia voi seurata myös:

Facebookissa
https://www.facebook.com/kasvuahameessa/

Twitterissä, @KasvuaHameessa

https://twitter.com/KasvuaHameessa

Blogissa

http://kasvuahameessa.blogspot.fi/

Ajankohtaista

Kasvua Hämeessä- hankekokonaisuuden loppuarvionti

      Kasvua Hämeessä hankekokonaisuuden toimintatapoja, tavoitteiden asetantaa ja niiden toteutumista arvioitiin  Vaasan yliopiston Levon-instituutin, Suomen aluetutkimus FAR:in ja PTT:n toteuttamassa loppuarvioinnissa. Osana arviontia kartoitettiin myös Hämeen maa-ja elintarviketalouden toimintaympäristössä ja kilpailukyvyssä tapahtuneita muutoksia Kasvua Hämeessä ohjelman toteuttamisaikana 2007-2014.

      PTT:n toteuttassa toimintaympäristö- ja kilpailukykyanalyysissa todettiin, että Hämeen alueen maatalouden rakennekehitys on pitkälti samansuuntaista kuin muualla maassa ja verrokkimaakunnissa (Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi). Kuitenkin huomattavissa on, että kotieläintuotannon kehityksessä Hämeessä on jääty jälkeen naapurimaakunnista. Maatalouden investoinnit ovat samaa kokoluokkaa kuin muualla, mutta investointeja tarvittaisiin enemmän tuotantomäärien ylläpitämiseksi. Esimerkiksi maitosektorilla Hämeessä 8 % tiloista on hakenut investointitukea, kun tuotannon ylläpitämiseksi tarvittaisiin n. 10 % investointitahti.

      Hankkeiden toimintaa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioitiin mm. hankkeisiin osallistuneille viljelijöille, elintarvikeyrityksille ja kehittäjille suunnatuilla kyselyillä. Arviointia varten järjestettiin myös kaksi työpajaa. Arvioinnissa todettiin, että pääosin hankkeissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja osallistujat ovat olleet toimintatapoihin pääsosin tyytyväisiä. Hankkeissa on pystytty verkostoitumaan, kasvattamaan osallistujien osaamista ja yrittäjille on hankkeiden vaikutuksesta syntynyt uusia kehittämisideoita. 

      Teemaohjelmatyyppisen  toimintatavan todettiin tuoneen lisäarvoa yhteistyöhön ja alan näkyvyyteen ja toimintamallia kannattaa jatkaa. MTK Hämettä pidettiin hyvänä toimijana koordinoinnissa.

      Jatkossa pitäisi päästä paremmin konkreettiselle, yritysten liiketoimintaan vaikuttavalle tasolle. Rohkeutta ja uuden tyyppisiä toimintatapoja pitäisi myös hakea. Kehittämisehdotuksissa todettin myös, että arviointimittaristoa kannattaisi kehittää.

Loppuarvionti_tulokset

Hae sivustolta


Kasvua Hämeessä