Huomisen Osaajat

Huomisen osaajat –asiantuntijaverkoston kehittämishanke jatkaa Kasvua Hämeessä osaamisverkostohankkeen aikana käynnistettyä asiantuntijoiden verkostoitumista, tiedonvälitystä sekä osaamisen ennakointia. Hanke edistää toimijoiden välistä vuorovaikutusta toteuttamalla yhteisiä koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia sekä tarjoaa uusinta tutkimustietoa asiantuntijoiden käyttöön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeessä asiantuntijatehtävissä lähinnä elintarvikeketjun alkupäässä toimivat asiantuntijat. Hyödynsaajana on koko hämäläinen maatalous- ja elintarvikesektori. Hankkeessa järjestetään ammatillisia valmennuspäiviä, verkostoitumistilaisuuksia, ammatillisia opintomatkoja ja teemakohtaisia tulevaisuustyöpajoja.

Hankkeen tuloksena asiantuntijoiden tuottamien palveluiden taso nousee ja kyky vastata maatila-asiakkaiden tiedon tarpeeseen paranee. Erityisesti paranee kyky nähdä asiakasyritys kokonaisuutena ja sen tulevaisuuden kehittymisen mahdollisuudet. Asiantuntijoilla kasvaa myös rohkeus tunnistaa ja kohdata asiakkaan nousevat ongelmat.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja käytännön toteutus tapahtuu yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Hankkeen etenemistä voit seurata näiltä sivuilta, facebookista ja Huomisen osaajat blogista.

Sivun vasemmalla palstalla ovat hankkeen tapahtumat  ja niistä kertynyt materiaali keväästä 2012 alkaen alkusyksyyn 2014 saakka. Siitä eteenpäin tapahtumien materiaalit kertyvät sivun oikealle palstalle. Tapahtuman nimi ja päivämäärä näkyvät otsikoissa.

Lisätietoja projektipäällikkö Riitta Lehtinen Hämeen ammattikorkeakoulu Biotalouden KT-keskus, toimipaikka Mustiala, sp. riitta.lehtinen (at) hamk.fi,
puh. 050-574 5383
projektityöntekijä Merja Pethman Koulutuskeskus Salpaus sp. merja.pethman (at) salpaus.fi, puh. 044- 708 0007

Tämän päivän opiskelijat ovat huomisen osaajia. Kuvat Mustialasta opetustilanteista syksyllä 2010.

nettiin1

nettiin2

nettiin3