Esittely

 

 messuseinä
Kuva: Veera Kolehmainen

Kasvua Hämeessä -teemaohjelmahankkeen kohderyhmänä on koko hämäläinen ruokaketju tuottajista kuluttajiin saakka sekä alan keskeiset sidosryhmät (kehittäjät, päättäjät, tiedotusvälineet, kunnat, maakuntaliitot). Hyödynsaajana on hämäläinen ruokaklusteri.

Hanke jatkaa vuonna 2007 käynnistyneen Kasvua Hämeessä –teemaohjelman toteutusta. Hankkeen tavoitteena on, että Hämeen ruuantuotannon näkyvyys ja imago alueella paranevat, Hämeessä vallitsee yhtenäinen tahtotila ruokatuotannon kehittämiseksi ja kehittämistoiminta on asiakassuuntautunutta, yhtenäistä ja tarkkaan johdettua.

Hankkeen tehtävänä on edistää alan toimijoiden yhteistyötä ja kehittämishakuisuutta, palvella teemaohjelmaan liittyviä osahankkeita, koota ja arvioida toiminnan tuloksia, selvittää ruokatuotannon merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä alueella, tehdä aloitteita alaa palvelevista uusista kehittämis- ja tutkimusaiheista sekä viestiä alueen ruokatuotannosta ja sen merkityksestä.

Hanketta toteuttaa MTK Häme ry.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Päivi Rönni, puh. 040 5634 074