Hankkeen esittely

hmemenu_alkukeitto_jokirapu1
Kuva: Marjatta Hinkkala

Aitoja makuja Hämeestä -elintarviketuotannon kehittämishanke päättyi 31.7.2011.

Hankkeen roolina oli toimia tiedon kerääjänä, välittäjänä ja yhteyksien luojana. Hankkeen avulla alueen elintarvikealan pienyrityksillä oli mahdollisuus tehostaa tuotteidensa markkinointia ja löytää yritykselleen parhaiten sopiva markkinointikanava. Tavoitteena oli, että yritysten tuotantomäärät kasvavat, jolloin yksikkökustannukset pienenevät ja kannattavuus paranee. Samalla kasvaa ammattimaisuus toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä olivat:

  • yritystietojen keruu ja muut elintarvikealaa koskevat selvitykset
  • elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden yhteistyön lisääminen
  • ruokamatkailun kehittäminen yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa
  • vähittäiskauppasektorin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • uusien logistiikan ratkaisumallien kehittäminen ja testaaminen
  • alan trendien seuraaminen ja hyödyntäminen etujoukoissa

Hankkeen loppuraportti löytyy tästä.

Hankkeen toteuttaja oli Agropolis Oy.