Varhaisen välittämisen työpajat

Hanke järjesti keväällä 2011 työpajat maatalousyrittäjien varhaisen välittämisen mallista sekä kriisitilanteiden toimintaohjeista. Työpajoihin osallistui laaja joukko maatalousyrittäjien yhteistyökumppaneita, mm. MTK:sta, MELAsta, alueen meijereistä, kuntien maatalous- ja lomahallinnosta, työterveyshuollosta, eläinlääkintähuolloista, ProAgriasta, evl-kirkosta ja maaseudun tukihenkilöverkostosta. Erityisasiantuntijana toimi psykologi Pirkko Lahti.

Työpajat kokoontuivat kaksi kertaa. Työpajatoiminnan vetovastuu oli pienryhmällä, jossa olivat mukana Pirkko Lahti, Sirpa Havu ja Leena Olkkonen Melasta, Päivi Rönni ja Kari Aikio MTK Hämeestä sekä Reija Salonen Koulutuskeskus Salpauksesta . Työskentelyn tuloksista syntyi kaksi esitettä 'Varhaisen välittämisen malli' sekä 'Jos taivas putoaa -toimintaohje kriisitilanteisiin. Esitteiden painatuksesta ja jakelusta vastasi Maatalousyrittäjien Eläkelaitos MELA. Esitteet julkaistiin 13.9.2011 Lahden Sibeliustalossa järjestetyssä Parempi vara kuin vaiva -seminaarissa.

Varhaisen välittämisen malli on tarkoitettu tukemaan maatalousyrittäjiä työssä selviytymisessä sekä auttamaan tilan toimintaa uhkaavissa tilanteissa. Tavoitteena on, että läheisten ja ystävien lisäksi myös yhteistyökumppanit osaisivat havaita ongelmia, ottaa asian puheeksi, sopia yrittäjän kanssa toimenpiteistä, joilla apua tilanteeseen haetaan ja seurantavaiheessa varmistaa, että ongelmaan on saatu apua ja tilanne on hallinnassa.

Jos taivas putoaa -toimintaohjeessa esitetään toimintamalleja erilaisiin kriisitilanteisiin ja niistä selviytymiseen. Esitteen lopusta löytyvät myös listaukset erilaisista auttajatahoista.