Klusterihankkeen esittely

rypsiKasvua Hämeessä -teemaohjelmatyötä johdettin 21.9.2007-31.5.2011 välisenä aikana klusterihankkeessa, jonka vastuuorganisaationa toimi MTK Häme. Hankkeen tehtävänä oli linjata kehittämistyötä, luoda yhteyksiä alan toimijoiden välille, tiedottaa laajasti ja näkyvästi ohjelmatyön toteutuksesta sekä seurata sen vaikuttavuutta ja tuloksia.

Ohjelmatyön strateginen ohjausvastuu oli Kasvua Hämeessä -ohjausryhmällä, jonka puheenjohtajana toimi mv. Markku Länninki ja varapuheenjohtajana mv. Kimmo Hovi. Ohjausryhmä oli yhteinen klusterihankkeelle, maidon-, lihan- ja kasvintuotannon koulutushankkeille sekä Hämeen tietoverkkohankkeelle. Ohjausryhmä toimi hankevetäjien apuna, linjasi toimintaa sekä käsitteli hankesäädösten edellyttämät hallinnolliset asiat em. viiden hankkeen osalta. Muilla ohjelman piiriin kuuluvilla osahankkeilla oli omat ohjausryhmänsä.

Käytännön ohjaus tapahtui työryhmissä, joissa olivat mukana maanviljelijät ja asiantuntijat. Hankkeen loppuraportti löytyy tästä.