Hankkeen esittely

Lihan kasvua -hanke päättyi 31.7.2011.

kuva_138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lihan Kasvua -hankkeen kohderyhmänä olivat sekä naudan- että sianlihantuottajat Hämeessä. Hankkeen kautta yrittäjille tarjottiin koulutusta, neuvontaa ja opintomatkoja liittyen yrityksen johtamiseen, investointien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ketjuyhteistyöhön. Lisäksi tarjottiin lihatilojen junioreille omia koulutuksia ja tapahtumia, joilla tuettiin lihantuotannon jatkumista tilanpidon vaihtuessa

Hankkeen käynnistyessä naudanlihantuotannon kehittämisen keskeisinä tavoitteina nähtiin Hämeessä emolehmätuotannon lisääminen sekä tuotannon kannattavuuden parantaminen erityisesti rehuntuotannon ja lannankäytön tehostamisen kautta. Tärkeällä sijalla oli myös yhteistyön lisääminen sekä naudanlihantuottajien että muiden tuotannonsuuntien harjoittajien kanssa. Sianlihantuotannon keskeiset kehittämistavoitteet olivat tuotannon laajentaminen sekä tilakohtaisen kilpailukyvyn parantaminen. Erityisen tärkeää oli tuottajien ja teurastamoiden välisen yhteistyön kehittäminen.

Hankkeen vastuutoteuttaja oli Agropolis Oy. Loppuraportti löytyy tästä.