Osaamisverkostohankkeen esittely

Kasvua Hämeessä Osaamisverkostohanke päättyi 30.9.2011.

Hanke on kehittänyt maa- ja elintarvikesektorilla toimivien asiantuntijoiden yhteistyötä, tiedonkulkua ja osaamista. Se on koonnut yhteen neuvonnan, tutkimuksen, opetuksen, hallinnon ja yrityselämän parissa työskentelevät maa- ja elintarviketalouden asiantuntijat, tarjonnut heille mahdollisuuden parempaan keskinäiseen tiedonvaihtoon ja ammatilliseen kehittymiseen.

Hanke on järjestänyt asiantuntijaverkoston yhteisiä ja tuotannonalakohtaisia osaamisverkostotapaamisia. Yhteisten verkostotapaamisten aihealueina ovat olleet esimerkiksi tutkimustiedon hyödyntäminen ja ajankäytön hallinta. Tuotantoalakohtaisissa tapaamisissa aihealueina ovat olleet esimerkiksi ympäristö- ja energiakysymykset, uusin tuotantoteknologia, rehukasvit jne.

Hanke on toteuttanut lisäksi kaksi innovaatioverstasta, joista toisessa paneuduttiin vilja-alan osaamistarpeisiin ja toinen maatilojen varhaisen välittämisen mallia ja kriisin toimintaohjeita. Lisäksi hankkeessa on toteutettu viisi kotimaan opintomatkaa.

Tämän lisäksi asiantuntijoiden osaamista on kehitetty Oppimisen iloa verkostoista- koulutusohjelmassa sekä syksyllä 2010 käynnistyneessä Maaseudun kehittäjien LIKO -koulutuksessa, jotka on toteutettu yhteistyössä HAMKin kanssa.
 
Hankkeen hallinnoija on ollut Koulutuskeskus Salpaus.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Reija Salonen, puh. 044 708 0007
reija.salonen[@]salpaus.fi