Hankkeen esittely

img_3138_muokattuTankit täyteen -hanke päättyi 31.7.2011. Hankkeen loppuraportti löytyy tästä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli säilyttää alueen maidontuotannon määrä nykytasolla tukemalla maitotiloja kannattavaan maidontuotantoon, hallittuun tilakoon kasvuun ja investointeihin. Hanke tarjosi erilaisia koulutuksellisia ja neuvonnallisia palveluja sekä investoiville että toimintaansa nykyisessä laajuudessa jatkaville tiloille.

Valmennuksen pääteemat liittyivät liikkeenjohtoon sekä investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Jokainen valmennuskokonaisuus koostui lähiopetuksesta, tilatiimityöskentelystä sekä tilakohtaisesta neuvonnasta. Tilojen käyttöön etsittiin aihealueittain osaajaverkoston kautta parhaat mahdolliset asiantuntijat. Lisäksi hanke järjesti opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Tarjolla oli myös erillinen juniorivalmennus, jossa tilojen nuoria innostettiin ja tuettiin maidontuotantoon myös tulevaisuudessa.

Hanketta toteutti ProAgria Häme tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan Osuusmeijerin, Osuuskunta Länsi-Maidon ja Osuuskunta Tuottajain Maidon kanssa.